موسیقی

ترانه ی مژده ای دل با اجرای سنبل طائفی
قطعه ای موسیقی با عنوان من عاشق ایرانم
اجرای ترانۀ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی توسط گروه "مطالع الانوار" با شرکت ماتای و ری لو
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای فرابی لاین هارت
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم! بیا ای هموطن با هم بکوشیم...
قطعه ای موسیقی با عنوان من عاشق ایرانم!
تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس
همۀ مردان و زنان ایران غنچه ها و گل این بستانند رنگشان مختلف است، عطرشان مختلف است همگی زیبایند.
من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.
سرودی در وصف تخریب خانه های بهائیان در روستای ایول.
ترانه ی وحدت با اجرای فؤاد.
اجرای ترانۀ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی توسط گروه "مطالع الانوار" با شرکت ماتای و ری لو.
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم! بیا ای هموطن با هم بکوشیم...
قطعه ای موسیقی با عنوان من عاشق ایرانم!
تک نوازی ضرب توسط فارس هدایتی.
تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس
در این بخش منا شما را با نرگس منجذب خواننده ای از ازبکستان و فعالیتهای هنری او آشنا میکند،. با ما همراه شوید و گزیده هایی از هنرنمایی ایشان را ببینید!
ترانه ای با عنوان "somewhere over the rainbow" با اجرای کامران گریسلی.
قطعه ای موسیقی بهاری
ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات.
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
ما به دنبال سحر میگردیم. دست در دست نسیم دلمان غرق بها...قطعۀ موسیقی با صدای بهنام روحانی فرد.
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای گروه "new creation".
عشق وطن آغاز جهان دوستی است، دیباچۀ عشق فاش و پنهان منی
برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم! بیا ای هموطن با هم بکوشیم...
عشق وطن آغاز جهان دوستی است، دیباچۀ عشق فاش و پنهان منی!
موسیقی "سودای یار دارم" با هنرنمایی گروه امیر حقیقی.
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم! بیا ای هموطن با هم بکوشیم...
ما به دنبال سحر میگردیم. دست در دست نسیم دلمان غرق بها...قطعۀ موسیقی با صدای بهنام روحانی فرد.
دل به عشق گر نسپاری گر به ثریا رسی هیچ نداری!
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقره ای از کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله که توسط اندی گرامر اجرا میشود
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو

سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای فرابی لاین هارت.

شعری سرودۀ طاهره قرةالعین با اجرای عهدیه پاکروان

سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای گروه "new creation".

صلح و پیشرفت جامعۀ انسانی چگونه میسر میشود

تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس
سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقرهای از کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله که توسط اندی گرامر اجرا میشود