ورقا ,اولین مجله کودکان بهائی در ایران- قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:00
تاریخ: جمعه, 19 دی 1393
2015-01-09
این برنامه به انتشار مجدد ورقا در هند ، پس از آن کانادا و در نهایت توقف نشر آن در سال ۲۰۰۶ اختصاص دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 دی - 1/8...