ورقا ,اولین مجله کودکان بهائی در ایران- قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:56
تاریخ: جمعه, 12 دی 1393
2015-01-02
در این برنامه به تاریخچه مجله ورقا از پیدایش تا توقف انتشار آن در ایران پرداخته می‌‌شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 دی - 1/1...