چین و صلح جهانی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:25
تاریخ: جمعه, 02 مرداد 1394
2015-07-23
این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است. در دنیای امروز که گوشه و کنارش با جنگ های بزرگ و کوچک پرشده است، خشونت ستیزی قدرت های اصلی می تواند نوید بخش صلح عمومی باشد. چین که دومین ابر قدرت دنیاست، ادعا می‌کند که همواره محافظ صلح بوده و خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مرداد- 7/23...