نگاهی به درس اخلاق قسمت ششم: درس اخلاق در زمان حال
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:59
تاریخ: پنجشنبه, 25 تیر 1394
2015-07-16
نگاهی به درس اخلاق
قسمت ششم: درس اخلاق در زمان حال. با گذشت زمان کلاس های درس اخلاق هم با تغییراتی روبه رو بوده اند. در این قسمت برهان، مهندس نرم افزار، از این تغییرات برایمان می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 تیر- 7/16...