گل خانه - برنامه چهاردهم: افت تحصیلی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:53
تاریخ: پنجشنبه, 25 تیر 1394
2015-07-16
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: افت تحصیلی نوجوون درسخونتون دچار افت تحصیلی شده. چه می کنین؟ متوجه می شین که عامدانه درس نمی خونه و معترضانه امتحاناتش رو بد می ده. چه می کنین؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 تیر- 7/16...