نگاهی به درس اخلاق - قسمت پنجم: ثمره و فایده ی درس اخلاق در زندگی - بخش دوم.
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:56
تاریخ: جمعه, 19 تیر 1394
2015-07-09
در این قسمت شهرام که عضو تیم مدیریت متخصصین شرکت مخابراتی AT&T در آمریکا است، با مثال هایی از زندگی شخصی خود به کاربردی بودن مطالب درس اخلاق در زندگی روزمره اشاره می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 تیر- 7/9...