گل خانه - برنامه دوازدهم: موفقیت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:00
تاریخ: جمعه, 19 تیر 1394
2015-07-09
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: موفقیت
متوجه می شین نوجوونتون برای موفق شدن هر کاری رو مجاز می دونه و هیچ چیز جز نفع شخصی براش مهم نیست. متوجه می شین نه تنها تقلب می کنه بلکه راه های خلاقانه یی هم برای تقلب ابداع می کنه. چه می کنین؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 تیر- 7/9...