نگاهی به درس اخلاق - قسمت چهارم: ثمره و فایده ی درس اخلاق در زندگی - بخش نخست
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:01
تاریخ: جمعه, 12 تیر 1394
2015-07-02
در این قسمت مینا که پرستار است، در مورد تاثیر کلاس های درس اخلاق بر زندگی شخصی اش و تاثیرات مثبتی که بصورت کلی این کلاس ها بر اخلاق و رفتار کودکان می گذارد، صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 تیر- 7/2...