عشق
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:02
تاریخ: جمعه, 12 تیر 1394
2015-07-02
چطور دوست داشته شویم و دوست‌داشتنی باقی بمانیم؟ یان دالا‌لیو، استاد فلسفه، با توضیح معنای عشق به این سؤال پاسخ می‌دهد. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 تیر- 7/2...