نگاهی به درس اخلاق - قسمت سوم: معلم درس اخلاق
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:00
تاریخ: جمعه, 05 تیر 1394
2015-06-25
در این قسمت فرزان، متخصص الکترونیک، که سابقه تدریس در موسسه ی علمی آزاد بهائیان را هم دارد، در مورد نقش معلم و کلاس های درس اخلاق و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت اطفال سخن می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 تیر- 6/25...