گزارش - کنفرانس "انجمن معارف بهایی و مطالعات ایرانی"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:19
تاریخ: جمعه, 05 تیر 1394
2015-06-25
گزارشی از کنفرانس "انجمن معارف بهایی و مطالعات ایرانی" که از 21 تا 26 ماه می در شهر تامباخ برگزار شد. کاری از گروه آفتاب و آینه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 تیر- 6/25...