گل خانه - برنامه دهم: مزاحمت های خیابانی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:15
تاریخ: جمعه, 05 تیر 1394
2015-06-25
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.

این برنامه: مزاحمت های خیابانی

نوجوانتان را کسی تا دم در خانه دنبال کرده است. کسی در اتوبوس یا مترو به او دست زده است. چه می کنید؟ ایا ممکن است گمان کنید که بازی در می آورد؟ یا حتما مسئله را جدی می گیرید؟

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 تیر- 6/25...