نگاهی به درس اخلاق - قسمت اول: درس اخلاق چیست؟
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:00
تاریخ: شنبه, 23 خرداد 1394
2015-06-12
در این قسمت سهیل، که ساکن آمریکا و از مهندسین شرکت هواپیمایی بویئنگ می باشد، تعریفی از کلاس های درس اخلاق و آموزش هایی که در این کلاس ها داده می شود، صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 خرداد- 6/11...