از جر و بحث نترسیم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:13
تاریخ: شنبه, 23 خرداد 1394
2015-06-12
آیا مخالفت همیشه بد است؟ مارگرت هِفِرنِن، از اندیشمندان رشته مدیریت، معتقد است ترس از مخالفت و جروبحث باعث می‌شود سازمان‌ها قدرت اندیشیدن را از دست بدهند. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 خرداد- 6/11...