گل خانه - برنامه هشتم:همبازی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:31
تاریخ: شنبه, 23 خرداد 1394
2015-06-12
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: همبازی بچه تان از این که همبازی ندارد کلافه است، چه می کنید؟ به اصرار ازتان می خواهد برایش یک خواهر یا برادر بیاورید. چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 خرداد- 6/11...