از باکو تا بلمانت قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:22:13
تاریخ: شنبه, 16 خرداد 1394
2015-06-05
مستند "از باکو تا بلمانت" از درون زندگی به ظاهر آرام و روزمره وحید خاضع دریچه ای میگشاید به گذشته پر حادثه و خاطرات تکان دهنده بهائیان در ایران. قسمت دوم شامل روایت هایی است از جمله جریان قتل دکتر برجیس در کاشان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 خرداد- 6/4...