آداب بحث و استدلال
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:43
تاریخ: شنبه, 16 خرداد 1394
2015-06-05
هدف از بحث و استدلال چیست؟ دنی‌یل کوئن ، استاد فلسفه، نشان می‌دهد که بحث به نیت ساکت کردن یا بردن از حریف باعث می‌شود خودمان را از فواید بحث کردن محروم کنیم. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 خرداد- 6/4...