گل خانه - برنامه هفتم: پرسش های جنسی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:59
تاریخ: شنبه, 16 خرداد 1394
2015-06-05
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند

 

این برنامه: پرسش های جنسی
بچه ها در مورد مسائل جنسی کنجکاو ولی خجالتی اند. پدر و مادرها هم همین طور! فرزندتان می پرسد که چرا من پسرم و او دختر. می پرسد که بچه از کجا می اید. می پرسد که بچه چه طور به وجود می آید. چه می گویید؟

 

 

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 خرداد- 6/4...