از باکو تا بلمانت قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:21:48
تاریخ: جمعه, 08 خرداد 1394
2015-05-28
"ازباکو تا بلمانت
با کارگردانی راشین فهندژ
قسمت اول
مستند "از باکو تا بلمانت" از درون زندگی به ظاهرآرام وحید خاضع دریچه ای میگشاید به گذشته پرحادثه و خاطرات تکان دهنده بهائیان در ایران. قسمت نخست دیداری است صمیمانه در منزل او که به داستان مهاجرت خانواده میپردازد."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 خرداد- 5/28...