گل خانه - برنامه ششم: صرف وقت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:47
تاریخ: جمعه, 08 خرداد 1394
2015-05-28
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: صرف وقت
گاهی بچه ها به شدت به ما احتیاج دارند. فرزندتان ازتان می خواهد که از سر کار زودتر به خانه برگردید تا وقت بیشتری با او بگذرانید. گاهی هم می خواهد که سر کار دومی - که به درآمدش هم بسیار احتیاج دارید - نروید تا با او باشید. چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 خرداد- 5/28...