رهنورد - 3
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:40
تاریخ: جمعه, 01 خرداد 1394
2015-05-21
رهنورد- قسمت آخر از این فیلم کوتاه را خواهید دید فیلمی از یک جوان محقق که برای تحقیق در بارۀ آئین بهائی به نقاط مختلف دنیا سفر کرده و نتیجۀ این تحقیق را با بقیه در میان میگذارد دراین قسمت با او به هندوستان میرویم
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 اردیبهشت - 5/21...