سلسله تضییقات
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:46
تاریخ: جمعه, 01 خرداد 1394
2015-05-21
در این بخش کوتاه با اعتقادات دیانت بهائی و جایگاه ایران برای بهائیان دنیا بیشتر آشنا میشویم و نظر تعدادی از جوانان را در ارتباط با چگونگی بهبود اوضاع ایران میشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 اردیبهشت - 5/21...