گل خانه - برنامه پنجم:وضعیت مالی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:37
تاریخ: جمعه, 01 خرداد 1394
2015-05-21
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: وضعیت مالی بچه ها گاهی تقاضاهای سخت دارند. گاهی از شما اسباب بازی یا ابزاری را می خواهند که توان خریدش را ندارید. گاهی می خواهند به کلاسی بروند که شهریه اش از توان مالی شما بیشتر است. چه می کنید و چه می گویید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 اردیبهشت - 5/21...