رهنورد - 2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:32
تاریخ: پنجشنبه, 24 ارديبهشت 1394
2015-05-14
رهنورد- قسمت دوم فیلمی از یک جوان محقق را خواهید دید که برای تحقیق در بارۀ آئین بهائی به نقاط مختلف دنیا سفر کرده در این قسمت با این محقق جوان همراه شده سفر به مصر میکنیم
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 اردیبهشت - 5/14...