گل خانه - برنامه چهارم: تمسخر
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:31
تاریخ: پنجشنبه, 24 ارديبهشت 1394
2015-05-14
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.
برنامه چهارم: تمسخر
بچه ها همیشه آن فرشته هایی که ما دوست داریم باشند، نیستند. فرزندتان با دوستانش برای مسخره کردن یکی از همکلاسی ها همراه شده است. چه می کنید؟ اگر بفهمید که چون تمسخر شده، می خواهد انتقام بگیرد تا درسی به فرد مسخره کننده بدهد، چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 اردیبهشت - 5/14...