ویژه برنامه دوم رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:25
تاریخ: شنبه, 05 ارديبهشت 1394
2015-04-24
قسمت دهم
شامل بخش هفتم صحبت های نادیا ریاضتی درباره رضوان، موسیقی مژده با اجرای سنبل طائفی و قسمت ششم از گزارش همایش اتحاد ادیان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 اردیبهشت - 4/25...