ویژه برنامه رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:00:00
تاریخ: دوشنبه, 31 فروردين 1394
2015-04-20
قسمت چهارم
مشرق‌الأذکار مفهومی منحصر به‌ فرد در تاریخ ادیان و نمادی از روح تعالیم اساسی الهی درآئین بهائی است. این برنامه نگاهی‌ دارد به این مقوله و سعی‌ می‌کند شما را با این بناها بیشتر اشنا کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت - 4/20...