ویژه برنامه رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:03:39
تاریخ: دوشنبه, 31 فروردين 1394
2015-04-20
قسمت دوم
شامل بخش دوم صحبت های نادیا ریاضتی درباره رضوان، موسیقی و قسمت دوم از گزارش همایش اتحاد ادیان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت - 4/20...