ویژه برنامه رضوان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:32
تاریخ: دوشنبه, 31 فروردين 1394
2015-04-20
قسمت اول
شامل بخش اول صحبت های نادیا ریاضتی درباره رضوان، موسیقی، نگاهی به همایش های فارسی زبان در خارج از کشور و قسمت اول از گزارش همایش اتحاد ادیان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 اردیبهشت - 4/20...