حرفه هنر فن - 2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:08
تاریخ: جمعه, 28 فروردين 1394
2015-04-17
فیروزه تنگستانیان نقشی‌را از ایران شروع کرد. او که فارغ‌التحصیل نقاشی در ایران بود تحصیلات خود را در رشتهٔ گرافیک در کانادا ادامه داد. فیروزه برای ما از لذتهای نقاش بودن می‌گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 فروردین - 4/18...