همسایه - معلولیت
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:12
تاریخ: جمعه, 21 فروردين 1394
2015-04-10
همسایه پایینی: گاهی واسه یه خورده تفریح و شوخی به مسخره کردن آدمای اطرافمون میپردازیم. همسایه بغلی: کاش بجای شعار نوشتن رو در و دیوار که "معلولیت محدودیت نیست" کاری کنیم که واقعن نباشه. همسایه بالایی: در کنار حمایت های اجتماعی افراد خانواده هم باید زمینه ساز پرورش و رشد احساسات افراد با ناتوانی جسمی بشن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 فروردین - 4/10...