گل خانه - برنامه اول: پدربزرگ و مادربزرگ
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:05
تاریخ: جمعه, 21 فروردين 1394
2015-04-10
گلخانه برنامه یی است برای پدر و مادرهای جوان. پدر و مادرهایی که در سنین مختلف رشد فرزندانشان با مسائل گوناگون تربیتی مواجه می شوند و پاسخ روشنی برای پرسش هایشان ندارند. گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.
برنامه اول: پدربزرگ و مادربزرگ
بچه ها خیلی وقت ها نمی خواهند با بزرگترها وقت بگذرانند. گاهی حوصله ی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را ندارند. گاهی حتی به آن ها بی احترامی می کنند. چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 فروردین - 4/10...