جهان ایده ها- پایان گرسنگی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:15
تاریخ: پنجشنبه, 21 اسفند 1393
2015-03-12
چرا هنوز میلیون ها نفر در جهان شب گرسنه میخوابند؟ جوست شیران رئیس برنامه جهانی غذا می گوید مشکل کمبود غذا نیست بلکه توزیع آن است
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 اسفند - 3/12...