نگاهی دیگر- قسمت یازدهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:38
تاریخ: جمعه, 15 اسفند 1393
2015-03-06
در این برنامه آینده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 اسفند - 3/5...