سرچشمه الهام - قسمت هفتم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:42
تاریخ: جمعه, 15 اسفند 1393
2015-03-06
اشعار و شعرائی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند. در این قسمت با یکی‌ از شاعران قرن اول تاریخ بهائی انوشیروان پور گشتاسب معروف به نوش اشنا میشویم و نحوه ضبط آهنگ شاه ملک جان را که با الهام از یکی‌ از اشعار نوش ساخته شده است و در شهر پراگ با همکاری سنبل طائفی، تام پرایس، ستیون اسمال و ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده است میبینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 اسفند - 3/5...