سرچشمه الهام - قسمت شش- دکتر شاپور راسخ
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:48
تاریخ: جمعه, 01 اسفند 1393
2015-02-20
اشعار و شعرائی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند.  در این قسمت نگاهی‌ به اشعار آقای دکتر راسخ و کتاب شعر ایشان سرود رهگذر خواهیم داشت. و با تام پرایس، ستیون اسمال و سنبل طائفی در سفرشان به شهر پراگ برای ضبط آهنگ زندگانی که با الهام از یکی‌ از اشعار دکتر راسخ ساخته شده است و با همکاری ارکستر سمفرنی ملی‌ پراگ ضبط شده است، همراه خواهیم بود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 بهمن - 2/19...