نگاهی‌ دیگر- قسمت نهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:08
تاریخ: شنبه, 25 بهمن 1393
2015-02-13
تعصب و پیامد های آن سوژه مورد گفتگوی این برنامه است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 بهمن - 2/12...