سرچشمه الهام - قسمت پنج - علی‌ محمد ورقا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:45
تاریخ: شنبه, 25 بهمن 1393
2015-02-13
اشعار و شعرائی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند. در این قسمت نگاهی‌ به زندگی‌ جناب ورقا و اشعار زیبای ایشان خواهیم کرد. در این برنامه با سنبل طائفی، تام پرایس و ستیون اسمال و سفر آنها به شهر پراگ همراه خواهیم بود که نحوه ضبط آهنگی را که با الهام از یکی‌ از اشعار ورقا الهام گرفته شده است را ببینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 بهمن - 2/12...