سرچشمه الهام -قسمت سوم- جنون
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:44
تاریخ: شنبه, 11 بهمن 1393
2015-01-31
اشعار و شعرائی که الهام بخش موسیقی‌ دانان شدند. در این برنامه با یکی‌ از شاعران بهائی میرزا فرج الله فنائیان سنگسری اشنا میشویم و با سنبل طائفی، ستیون اسمال و تام پرایس همراه خواهیم بود و نحوه ساخته شدن آهنگ حبیب عاشقان را مشاهده میکنیم که با ارکستر ملی‌ سمفونی پراگ ضبط شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 بهمن - 1/29...