گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:43
تاریخ: شنبه, 06 دی 1393
2014-12-26
گزارشی از نمایش فیلم مستند "شمعی روشن کن" ساخته مازیار بهاری. این فیلم نگاهی‌ دارد به مشکلات و تضییقات جامعه بهائی در ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 دی- 12/25...