قدمی فراتر- قسمت دوازدهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:16:42
تاریخ: جمعه, 21 آذر 1393
2014-12-12
نقش مردان در دستیابی زنان به حقوق مساوی موضوع آخرین قسمت برنامه "قدمی فراتر" است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر - 12/11...