قدمی فراتر- قسمت هفتم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:35
تاریخ: پنجشنبه, 15 آبان 1393
2014-11-06
: این برنامه به تاثیر ابزار ارتباط جامعی بر نقش زنان در جامعه می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 آبان - 11/6...