قدمی فراتر- قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:16:44
تاریخ: شنبه, 12 مهر 1393
2014-10-03
در این قسمت از ‘ قدمی فراتر' به بررسی تفاوت های زنان و مردان در زمینه های مختلف پرداخته می شود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مهر -10/3...