سیری در حقوق بشر- قسمت دوازدهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:10
تاریخ: جمعه, 28 شهریور 1393
2014-09-18
آخرین برنامه سیری در حقوق بشر، به بررسی راه حل های رسیدن به حقوق بشر می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 شهریور -9/18...