سیری در حقوق بشر- قسمت چهارم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:03
تاریخ: پنجشنبه, 02 مرداد 1393
2014-07-24
در اين برنامه مفهوم " كرامت انسانى" مورد بررسى قرار مى گيرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مرداد -7/24...