سیری در حقوق بشر- قسمت دوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:47
تاریخ: پنجشنبه, 19 تیر 1393
2014-07-10
اين برنامه به تاريخچه حقوق بشر با نگاهى به استوانه كوروش اختصاص دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 تیر -7/10...