سیری در حقوق بشر- قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:44
تاریخ: جمعه, 13 تیر 1393
2014-07-03
اين برنامه به بررسى مفهوم حقوق بشر از ديدگاه عده اى از فعالان حقوق بشر مى پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 تیر -7/2...