گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:40
تاریخ: جمعه, 02 خرداد 1393
2014-05-23
گزارشی از نمایش فیلم مستند شمعی روشن کن, این فیلم نگاهی‌ دارد به مشکلات و تضییقات جامعه بهائی در ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 خرداد - 5/22...