تاثیر دین در تحولات فرهنگی - 4
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:15
تاریخ: چهارشنبه, 10 ارديبهشت 1393
2014-04-30
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامه چهاردهم اردیبهشت 4/30...